Оему равему боз оему равем

7 03 2012

Хар дафъа аз таасуроти сафар аз Русия ба хона, ё баръакс аз хона ба Русияро менавиштам. Аммо ин дафъа ин лахзахоро ба коми хотир фуру нишонда, ба дигар пахлухои сафар мутаваччех мешавам. Чунки кормандони фурудгохи Хучанд, хамонанд, ки хамон, то гулу гарки порахурй. Чй гуиву, чй нагуй. На одоб, на одамигарй, на инсоф, гуё подабонхоеро оварда хайати гумруку сархадбон гузоштаанд. Аз кумиссияи фитосанитария то даруни хавопаймо худро махбус ва ё худ ЗЕК хаёл мекунй. Аз хар тараф фишорхои равонй «Ъэ бача, ису бист!, Тэ дах сум!, Шуд бра!, Сумката намекобам дах сум те!, Хей, гир ира атдел бар! Магз пагзоша гир! Дах сум те тезтар!, Ку, хамшахр, аз кисат хама чизта бурор! Инаша ман мегирам, чавоб! Шумо хайна вай шашум столба равид (як наханг кисахора шиппонад)..»
Бинобар ин дар ин бора бехтараш хомуш монда, пас аз нишасти хавопаймо дар Русия, киссаро идома медихам.

ПЕШВОЗГИРЙ
Хавопаймои ширкати Сомонэйр ба шахри Красноярск фуруд омад. Хаво 18 дарача хунук буд. Ин хунуки барои мохи январ одати аст.
Нихоят, аз байни пешвозгирандагон, ки рохи баромадро банд карда буданд, бо кашмакашихо Мусо ва акаи Муллошо баромаданд. Мусо аз тудаи одамон канор рафта чомадони вазнинро ба замин гузошта ба гирду атроф чашм давонд. У чехраи шиносро мечуст. Шояд нафаре ба пешвози онхо омада бошад..

Муллошо Мусоро то рузи сафар мутмаин карда буд, ки якчанд нафар хешу табор ба пешвози у хоханд омад. Танхо рузи парвоз гуфт, ки касе ба пешвоз наомаданаш хам мумкин аст. Якеаш серкор шудаасту дигараш аз шахр дур будааст ва гайра хоказо. Чи хеле мегуянд, зимистон хатто гурба дар хона чойро танг менамояд..

Мусо ба телефони дастиаш симкорти махаллии Билайнро гузошту ба акаи Садриддин занг зад. Соат сеи шаб буд. Пас аз якчанд занг нихоят акаи Садриддин гуширо бардошта бо овози хоболуд ало гуфт. Мусо пас аз пурсупос фахмонд, ки у дар фурудгох аст ва нафари пешвозгиранда омада натавонист. Акаи Садриддин ваъда дод, ки пас аз соате хозир хохад шуд.

«АБОНЕНТ НЕ ДОСТУПЕН..»
Мусо акаи Муллошоро таскин дода ва гуфт, ки холо як дусти раштиаш хохад омад. Акаи Муллошо аз Мусо хохиш кард якбор ба чиянаш Мурод занг занад. Мурод яке аз онхое буд, ки бояд ба пешвоз меомад. Муллошо аз кисааш хамрох бо шиносномааш як банд когазхои кату печ бароварда аз байни навиштахо ба ду раками телефон ишора кард, ки ба хардуяш занг занад. Мусо базур ракамхои качу рост навиштаи акаи Муллошоро дар телефон чида занг зад. Аммо дар он тарафи алока садо омад ”Абонент временно недоступен…”. Мусо ба раками дуввум занг зад. Аз инаш бошад садо меомад , ”Аппарат абонента выключен или…” . Мусо бегап гуширо лахзае ба гуши акаи Муллошо дошт, то у худ бовар намояд. Ва телефонро ба кисааш гузошт. Муллошо абрувонашро дархаму бархам кашида гуфт ”Ээ, ин Мурод хеч оимбозиашро напартофт. Нафахмидам ин духтар чи гуфт.. Е ту ракамро нодуруст задй…
Аз афташ хобаст ин Мурод. Мусо, хайр ту хам аз хамон духтар хохиш накарди, ки Муродро бедор кунад..”
Мусо, ки бе ин хам сараш банди ёфтани чои хоб буд, аз хастагии рухй мадори посух додан ба Муллошоро надошт. Танхо дар чавоб «Ха» гуфту монд.

Реклама