Қисмат

28 03 2013

Садои занги телефон Мусоро аз хоб бедор кард. «Худоё, дар ин нимашаб кй бошад?» гуён бо чашмони нимбоз ба оинаи телефон нигоҳ карда, «акои Точиддин?» гуфт.
— Лаббай, акои Точиддин?
— Салому алейкум, Мусочон! Аз хобат бедор кардам-а?
— Салом ако, ҳеч гап не. Тинчй аст?
— Нотинчй, Мусо, нотинчй. Олег боз гаранг карда истодааст. Дишаб гапамон сахт гурехт. Хамсояам Евгений Петрович базур халос кард. Окибат «мепаронам!» гуфта, таҳдид карда рафт. Бояд чорае дид.
— Хуб. Пагоҳ бачаҳоро чамъ карда равем, ё ҳозир?
— Не, ҳозир лозим не. Пагоҳ. Мансуру Шавкатро хабар додам. Хамрох биёед ягон маслихат кунем.
— Майлаш ако, гап нест. Олег боз чй мегуяд?
— Э, ҳамон гапҳои куҳна. Хазорон бор пушаймонам, ки хонаи ин ёбоиро сохтам. Хайр, биё, баъд гап мезанем.
— Акои Точиддин, бояд бо роҳи нагзй ва мусолиҳат ҳамаашро ҳал кард. Охир инчо ватани инҳо. Ману шумо кистем дар инчо? Биёед шумо ҳам вазнин шаведу …
— Мусо! Ту ҳам мисли Петрович дар гуши ман насиҳатхониро сар накун! Пагоҳ тавонй биё, натавонй не! Хайр!
— Акои Точиддин,…
Дар он тарафи алока акои Точиддин гуширо гузошта буд. Ин охирин маротиба буд, ки Мусо садои уро шунид.

Мусо телефонро канор гузошта дубора сар ба болин ниҳод ва ба фикр фуру рафт. Хоб аз вучудаш парида буд. Дилашро гам фаро гирифт. Вале аз якравии кудаконаи ин марди калон — акои Точиддин хандааш хам меомад. Мусо ва акои Точиддин аз як деҳа буданд. Дар деҳа ҳамдигарро хуб намешинохтанд. Хамагй ду сол шуд, ки робитаи онҳо дар ин мусофирихо кавй гашта аз ҳоли ҳамдигар зуд-зуд хабар мегирифтанд.
Дар деҳа бошад, Мусо бо писари акои Точиддин, ки 7-8 сол аз у хурд буд, дустй пайдо карданд.

Акаи Точиддин зиёда аз 10-сол мешавад, ки дар ин шаҳраки Усолеи атрофи Иркутск зиндагй мекунад. Мую муйлаби сафед ва руи пурожанг уро на 42 сола, балки наздик ба шаст сола нишон медод. Тану бозуяш кокинаю хароб ҳам бошад, ҳануз чусту чолокона дар сохтмон заҳмат мекашид. Хамдеҳаҳояш собикаи чандинсола доштаи уро медонистанд ва бинобар ин зуд-зуд уро ба коргоҳу сохтмони худ бурда, доир ба ин ё он масъалахои сохтмонй маслиҳат мегирифтанд.
Тули ин солҳо шаҳрвандии Русияро ба даст овард. Ва ниҳоят соли гузашта дар канори шаҳрак хонаи заминиеро харидорй кард. Аммо чун танхоиро дуст медошт, бинобар ин дар он хона танхо мезист. Одатан рузхои якшанбе ҳамдеҳаҳояш меҳмонй омада ошпазй мекарданд.

Боре Мусо маслиҳат дода буд, ки акнун хонаи худро дорад, пас хуб нест оилаашро кучонида барои зисти доимй ба Русия орад. Акои Точиддин дар чавоб бадкаҳрона гуфт, ки ҳаргиз ин корро нахоҳад кард ва илова кард чои зани точик Точикистон аст, на Русия.

Ба зану модараш ва писари донишчуяшу як бародари маъюбаш тез-тез пул фиристода меистод. Бародараш чанд сол пеш дар Маскав аз баландии ошёнаи дуюм афтида, сутунмуҳрааш зарб ёфта буд ва то кунун дар деҳа бистарй аст.

Баҳси акаи Точиддин бо Олег ном чавони рус атрофи сохтмони бустонсарои у буд. Тахминан як сол пеш Евгений Петрович ном ҳамсояи акаи Точиддин онҳоро шинос карда буд.
Онҳо доир ба сохтори даруну беруни хона ва масолехи сохтмон гуфтушунид карданд. Хачми кор калон буд. Бояд як котежи сеошёнаи навсохтаи чубиро пурра, ҳам дарун ва ҳам берунашро тармим мекарданд. Акаи Точиддин дар танҳой аз уҳдаи кор намебаромад, бинобар ин ба ҳамдеҳаҳояш занг зад. Аз байни онҳо як «бригада» иборат аз 8 нафар таъсис дода, корро огоз карданд. Аз чумла Мусо низ бо даъвати акои Точиддин чидани сафолакхоро бар ухда гирифт.

Пас аз гузашти як хафта чй инсон будани Олег барояшон рушантар гашт.
Олег чавони бузургчуссаву девпайкари тахминан си сола буд. Чехрааш хамеша ором, ботамкин ва як соддагие дар у дида мешуд. Дар банди даст ва гарданаш занчирбанди гафси тиллои ва дар ангуштхояш ангуштарихои гаронбахо дошт, ки аз серпул будани у дарак медод.
Олег худро раиси як корхонаи чангалбурй муаррифй карда буд. Гох-гох се чор нафар дустонашро бо худ меовард. Сабки суханронии хам Олег ва хам дустонаш русии гайриодй буд. Акаи Точиддин, ки доир ба сохтмон саволу чавоб мекард онхоро бо мушкилй мефахмид. Чунки гуфтори онхо пур аз «жаргон»-хои олами криминалй буд.
Масалан мегуфт: «Пацаны, чё за дела? Толик, (одатан, акаи Точиддинро хаминтавр ном мебурданд) ты рамсы не путай. Я человек правильный и бабло плачу. И мне над шоб всё была ах..йенна!»

Хаминтавр хама коргарон пай бурданд, ки Олег як авбош, рекетир, «бандит» ва ё ягон чехраи криминалй аст. Хама хавф мебурданд, ки хакки корашонро медода бошад ё не. Як чиз онхоро рухбаланд мекард, ки дар конунхои олами чиноёт хакки мехнаткашро хурдан амали пасту нокасон аст.

Мавсими кор ба охир расид. Тирамох омад. Нихоят тармими бустонсарои Олегро ба охир расониданд. Олег корро кабул карда пули кориро, ки 640 хазор мешуд пурра неву 40 хазор кам ба акаи Точиддин дод. Акаи Точиддин 600 хазор рублро гирифта бо хамаи коргарон хисобй кард. Яке ба Точикистон баргашту дигаре ба шахр, хама хар су пароканда шуданд. Танхо 40 хазори акаи Точиддинро Олег ваъда кард, ки дертар хохад дод.
Моххо мегузаштанду аз пулдихии Олег дарак набуд ва танхо бо ваъдахои имрузу пагох акои Точиддинро баумед мекард.
Зимистон хам гузашту бахор омад. Дар ин айём сафолакхои поёнии атрофи хона як-як аз девор чудо шуда ба афтидан сар карданд.
Рузе Олег акаи Точиддинро ба хонааш таклиф кард. Акаи Точиддин ба умеде, ки пул мегирад, ба бустонсарои Олег рафт.
Аммо бо дидани манзараи ахволи сафолакхо хичил гашт. Аввалин маротиба он руз байни акаи Точиддин ва Олег бахси тунду тез бархост.
Акои Точиддин гунохро ба калла намегирифт. У бар он буд, ки зимистон замин ях карда, бинобар дамида баланд шудани он сафолакхоро бардоштааст ва боиси рехтани сафолакхо шудааст. Аммо Олег аз нав ва ройгон чидани сафолакхои кандашударо талаб мекард, вагарна 40 хазорро нахохад дод. Акои Точиддин иброз кард, ки аз бахри хамон пул гузашт ва бо дугу пуписаю тундй хонаи Олегро тарк кард.

Пас аз чанд вакт, Мусо аз ин бахс дарак ёфт. Акаи Точиддин ба Мусо таъкид кард, ки дар шикасту рехти сафолакхо у гунох надорад, балки аз яхбандии замин рух додааст. Аммо Мусо, ки сафолакхоро соли гузашта у насб карда буд худро гунахкор хис карда ба хонаи Олег рафт. Тули як хафта бепул хамаи сафолакхои рехтаро аз нав насб кард. Ин амали Мусо танхо ба хотири он буд, ки акаи Точиддин маблаги бокимондаашро аз Олег гирад.

Аз байн моҳҳо гузаштанд. Аммо аз пулдиҳии Олег ҳамоно хабаре набуд.
Ниҳоят як бегоҳ Олег худ ба хонаи акаи Точиддин омад. Аммо на ба нияти пулдиҳй, балки ба нияти эътироз.

Аз руи коидаҳои сохтмонй хонаи чубии навсохта бояд ҳадди акал ду сол бе дару тиреза ва тармим гузошта шавад. Дар ин муддат чубҳои ҳануз намдор, бояд пурра хушк шаванд ва хона шакли ниҳоияшро гирад. Ин нозукиро акаи Точиддин ҳануз дар огози кор ба Олег фаҳмонда буд. Олег бошад даст афшонда эътибор надод.

Акнун баландии хона аз ҳисоби хушк шудани чубҳо торафт паст шуда, руз то руз ба шикасту рехти тармимҳои дарунию берунй оварда расонд. Дар дохили хона гачтахтахои дар девор насбшуда кажу валангор мешуданд. Аз берун «сайдинг»-и хонаро ихота карда, тобгулаву дамида мешуд.

Олег талаб мекард то ҳамаи нуксонҳо бартараф карда шаванд. Акаи Точиддин ба хотири Олег оварданй шуд, ки дар вакташ уро огоҳонида буд. Аммо он руз Олег мисли пештара набуд ва талаб мекард, ки ё нуксон бартараф шаванд, ё пули додаашро баргардонда диҳад. Акаи Точиддин фаҳмонданй шуд, ки ин чо коргарон гуноҳ надоранд ва ҳамаи онҳо дастмузди худро гирифта ҳарсу пароканда шуданд. Лек ба гуши Олег ҳеч сухан намедаромад ва дар карори худ катъи буд. Акои Точиддин низ асабй шуда ба Олег дод зад, ки аз баҳри ҳамон 40 ҳазор мебарояд ва Олег хонаи уро тарк карда дигар бо у рубару нашавад.
Олег дар чавоб дод зада мегуфт, «..Слыш батя! Щас как просвистну тут будет центряк и тебе будет хана!..»
Акои Точиддин низ паст наомада, бо дугу пуписа худро иштирокчии чанги шаҳрвандии Точикистон муаррифй карда, ҳушдор дод, ки у эҳтиёт шавад.

Баҳси онҳо ба кашмакашй мубаддал гашт. Аз шуру магали онҳо ҳамсояи акои Точиддин бохабар шуда давида омад.

Онҳоро ба хона дароварда сари миз шинонид ва бо суханҳои нарм кушиш кард онҳоро ба мусолиҳа орад. Аммо ба у муяссар нашуд. Дар охир Олег ба акаи Точиддин таҳдиди куштор карду ба мошинаш нишаста рафт.

Харчанд моҳи апрел бошад ҳам ҳаво 24-26 дарача хунук буд. Барф пас аз ду рузи паи ҳам боридан, дишаб аз боридан бозмонд. Шамол роҳи мошингардро барфпуш
мекард ва изи чархҳои мошин зуд ноаён мешуданд. Мансур бо эҳтиёткорй мошин меронд.
Шавкат ҳикояти Мусоро шунида сигор ба лаб монда оташ гиронд ва ба Мансур руй оварда гуфт:
— Ин кор бо нагзи анчом ёфтанаш дар гумон. — сипас тирезаро ба андозаи як ангушт поин карда дуди сигорро пуф кард ва суханашро идома дод,
— Догистониҳоро овардан даркор, то якбор ин Олегашро гушмол диҳанд..

Мошини онҳо ба хонаи акаи Точиддин наздик шуд. Баробари ба он куча гаштан чашмашон ба мошинҳои сурхи оташхомушкунак афтод. Мансур суръати мошинро тезтар кард.
Дар назди хонаи акои Точиддин ду мошини сухторхомушкунак ва якто мошини полис меистод. Аз хонаи акаи Точиддин кариб нишоне намонда буд. Сухтор алакай хомуш буд ва танҳо аз чубҳои нимсухта ва чархҳои мошини акаи Точиддин, ки дар назди долон меистод дуди бугомез мебаромад.

Фурудгоҳ.
Мансур, Шавкат, Мусо ва боз ду се нафар ҳамдеҳаҳо часади нимсухтаи акои Точиддинро ба Точикистон мефиристоданд..

(бознашр аз ҳафтаномаи «Нигоҳ»)

Реклама

Действия

Information

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s
%d такие блоггеры, как: