Защищено: Зулмоти поёни шаби сиёҳ (қисми 9 — поёни достон)

21 02 2015

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Реклама
Муллошо — пайкараи муҳоҷири тоҷик

20 07 2011

— … чуноне мегӯянд, ангушташро бибурӣ ҳам хун нахохад омад. Ин гапро дар васфи шумо гуфтаанд, акаи Муллошо, — гуфта, Мӯсо, ки даст ба пушт аз ин тарафи хона ба он тарафи хона қадам зада, нигоҳаш гоҳ ба ин тирезаву, гоҳ ба он тиреза бармехӯрд.

— Ҳа, боз «Ҳотами той» гуфтаанд, «Муллошои той» нагуфтаанд. «Мӯсои той» мегуфтаанд ҳам мешудааст. — Чашм аз маҷаллаи пур аз суратҳои ранга наканда, ғурунгос зад Муллошо.

— Хайр, дар ҳамин фолат кӯмак накунед, пас шумо чӣ хелӣ ҳамшаҳрӣ ҳастед? Ман аз ҳар касу нокас қарз намепурсам ку. Дилам кашиду аз шумо пурсидам. Агар медонистам, ки шумо ин кадар хасис ҳастеду суханам мешиканад…

— Эээ, Мӯсоҷон, надорам! Мефаҳмӣ? Агар бошад, наход надиҳам? Дар кисаам дусад сӯм мондааст, ки сад сӯмашро дар телефон мегузорам, — ба кадоме аз суратҳои ранга нигоҳ фурӯ бурда, сар набардошта, сухани Мӯсоро бурида, гуфт Муллошо.

— Чӣ хел надоред? Дирӯзакак Валерий Андреевич ҳаққи корро дода буд-ку, — аз қадамзании беҳуда бозистода, рост ба акои Муллоши нигариста, гуфт Мӯсо.

— Панҷсад сӯмашро нигоҳ дошта, як ҳазорашро зуд ба хона фиристодам, — сар аз маҷалла  бардошта гуфт Муллошо ва ангушти ишоратиашро ба лабаш тар карда, сафҳаи дигарро боз кард. Мӯсо бо чеҳраи пур аз ифодаи ҳайрат болои сари Муллошо хам шуда, бо овози каме пасттар пурсид:

— Ҳамон ҳазор сумакро бо банк фиристодед? Шарм доред-е…

Муллошо сар набардошта, маҷалларо тамошо мекард. Дар саҳифаи нави маҷалла акси рангаи духтари нимбараҳнаро дида, маҷалларо тарафи Мӯсо гардонд ва ба акс ишора карда, гуфт:

— Нигар, Мусо, чи хел зур аст… Ман, Мӯсоҷон, аз тамошои ҳамин маҷаллаҳо чашмонамро об медихам, мисли ту аз пайи зиндаҳояш намедавам ва ба сари пулҳоям об намерезам. Ҳазор сум он тараф истад, боре панҷсад сум ҳам фиристода будам. Барои чӣ шарм медорам? Он вақт шарм хоҳам дошт, ки бачаҳоям дар Тоҷикистон гурусна монанд. Ман дар ин ҷо ягон зарра парвои худам надорам. То охирин тангаи кисаамро ба ватан хоҳам фиристод. Ба ту ҳам насиҳат ҳамин, ки аз паси духтарҳо камтар давида… — дар ин пайти сухан Мӯсо, ки тобу тоқати насиҳатҳои Муллошоро надошт, даст афшонда, баланд хитобид:

— Офарин, офариннн! Дирӯз дар куҷое хондам, ки ҳайкали муҳоҷири мехнатиро гузоштанианд, барои ба ватани қашшоқ пулфиристиаш. Ба онҳо пешниход хоҳам кард, ки ҳайкали шуморо гузоранд. Касеро, ки якпаҳлз задаву маҷаллаҳои эротикӣ тамошо мекунад… — Мӯсо инро гуфт ва аз хона бадар шуд.

Муллошо аз паси ӯ бо завқ хандида гуфт: — Бигу «мастерок»-и лойзаниамро фаромӯш накунанд…

Защищено: Муллошо ва «лимузин»

11 07 2011

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Як шоми хастагй

13 06 2009

Пас аз кор базур кувват кардем бо пойхои кашол-кашол, то хона расем. Имруз, рузи вазнину серкор буд. Пас аз тайёрии чорруза 48 метри мукаъаб, яъне шаш мошин бетонро хафт нафар кабул кардем. Русхо ва саркорон коил шуданд ва мегуфтанд, ки офарин, имруз шумоён 96 хазор пул кор кардед. Эх, шумо надонед, ки нисфи пул ба кисаи як миёнрав меравад. Хайр донед хам чи коре аз дастатон меояд.

Бо ин андешахои нохуш танхои хастаи худро ба манзил расондему афтодем…

Хама дар хар кунчи хона мурда барин хоб будем. Хеч кас намехохад хуроки шом пазад. Аввал ба акои Муллошо часпидем. Мисле, ки дар афсонаи «Рубох ва зог», рубох ба хотири ба даст овардани панир сурудхонии зогро таъриф мекунад, мо хурокпазии Муллошоро таъриф мекардем. Лекин кор надод.

Акои Муллошо бахона ёфтанд, ки либос шустанашон лозим.

Баъдан «Беспакоится»-ро хохиш кардем, то ягон «фачу лач» пазад. «Беспакоится» — лакаби тозагузошта ба Султон хаст. Чунки у хар боре ба маъшукаи русаш занг занад, «Алло, привет Света, эта Султан беспакоитсa» мегуфт. Харчанд ислохаш мекардем, ки «Султан беспакоитсa» не, балки «Султан беспакоит тебя» , вале боз хамон «Ахмади порина».

Нихоят Султон хурокпазиро ба зимма гирифт ва хама ба корхои худ банд шуданд. Мусо, боз гарки ноутбукаш шуд. Хама бо боз шудани ноутбук медонистем, ки чанги Мусо бо миллатгароёни рус огоз ёфт. Муддате аз сари ноутбук хеста ба машки чисмонй медаромад. Харчанд кадаш на онкадар баланд аст, аммо китфу бозуи калону тавоно дошт, ки пас аз машкхои вазнину тулонй ба даст меояд.

Паффу пуфф карда дар хаво мушт мезад ва ба фикрам, шояд алами шикаст дар чанги интернетиро аз тан мебаровард.

Яке аз орзухои Мусо он буд, ки боре бо скинхедхо рубару шаваду «рекорди» як хамватани мо, ки соли гузашта дар Маскав се миллатгаройро кушта буд ба даст гирад. Вокеан вакте ки дар ин бора дар интернет хонда будем, хама ахсан мегуфтем. У як кахрамон аст барои мо.

Мусоро низ дар форуми интернетй интизор буданд. На танхо скинхедхо, балки дустони хамдилу хамфикри чечению догистонию ингушетй. Кариб хар шаб дар интихо Мусоро модераторони форум аз бахс хорич мекарданд. Чунки бештар ба эхсосот дода шуда, ба кабехтарин лафз аз хафт пушту хохару модари скинхедхо ёд мекард…

Садои акои Муллошо диккати хамаро чалб кард, ки либос навшустаашро ба тор овехта мегуфт, «Ээ, садкаи зани точик шавам, ки рузи дароз аз хамиру гову гусола огоз карда, ба либосшуи тамом мекарду боз шаб хам рохат надошт… Барои як курта шустанам дастонам кариб аз кор бароянд.»

Сипас акои Муллошо, рафта назди Носир нишаста уро ба картабозй даъват карданд. Дере нагузашта доду вояшон баромад, «Носир, бачаи чавонй ва аз ту бояд буи атру хушбуй ояд. Хез рав чуробхою пойхоятро шуй! Эээ, биниям як су истад, чашмонам сухтанд аз буи пой!». Носир хандакунон гуфт, ки чуробхояшро дируз харидаасту наванд ва ба шустушуй рафт.

Як лахза бо мо…

22 05 2009

Бегохй аз кор омадем ва пас аз шустушуй хама ба коре банд шудем. Ман, ки акнун «нашъаманд»-и интернет шудаам ва сардабири «Мардикорнома» мебошам дар ин лахзахо хамин сатрхоро хуруфчинй мекунам. Хама медонанд, ки бо кори хеле мухим банд хастам ва талош мекунанд, халал нарасонанд. Вакте ин корро сар карда будам, муносибат ин гуна набуд. Механдиданд, ки «ба дилат назад, кори бекора»? Мегуфтам, «бародарон ман такдиру рузгори худамонро ба оламиён хикоят мекунам ва онхо аз хонданаш хурсанд мешаванд, асли вазъиятро мефахманд ва ба мо хамдардй мекунанд. Аз руи ин хис мекунам, ки мо танхо ва бепуштупанох нестем…

Акнун, вакте мебинанд, ки сари кор нишастам ва дар тилфуни хамрохам чик-чик мекунам, мефахманд, ки ба навиштани блог машгулам, онхо паст гап мезананд ва ба нуги по рох мегарданд. Амаки Муллошо дар чунин холатхо ба бачахое, ки нафахмида, ба овози баланд гап мезананд, чашм ало мекунанд, мепесонанд ва пичиррос мезананд, ки «хап шин, Илхомчон бо оламиён гап зада истодааст…»

Лабханд мезанам ва ба корма давом медихам. Дар хамин холат Малик хуроки шом пухта истодааст. Бале, ин шавлаи модарам мепухтаги не. Камнамак ё шур ё сухта ё нимпухта — чи чизе бошад, бе гапу гуп ва бо сари хам мехурем. Чои шикоят нест. Макарон ба хуроки миллии мардикорон табдил ёфтааст.

Ба тарафи ростам менигарам. Косим вактхои охир сахт ба хабархои телевизион шавк пайдо кардааст. Барномахои зиддибухронии давлатхои гуногун, авзоъ дар биржаи Русия ва Ню Йорк, кохиши иктисодиёти Япония…

Хусусан болою поинравии курби доллар дар Русия уро сахт безобита мекунад. Султон дар як кунчи хона нишаста бо ким кадом урусдухтар чапаю роста гап зада истодааст. Дарвокеъ у вактхои охир номери тилфони духтархоро ба хона меорад ва ба хохишмандхо таксим мекунад. Назди дастгоххои пулгузарони рафта, дар даст тилфун мегардад. Хамин ки ягон духтар ба тилфунаш пул мегузорад, у дуздида-дуздида ракамхоро дар тилфунаш сабт менамояд. Ва холо мегуфт ки: — пачему я званила, а ты трубку непаднял?

Сабур бо ноутбукаш банд аст. У бо миллатгароёни урус чанги интернетй эълон кардааст. Асабонй шуда, дашном медихаду «зарба» мезанаду аз кайф дастхояшро монанди боли укоб ба ду тараф меёзонад ва пас аз лахзае «зарба» мегираду фашшуфишкунон харфхоро сахт-сахт мекубад. У вокеан худ миллатгарост. Оре, хамин тавр миллати хешро дуст дошта, фахр кардан даркор. Носир ва Мусо буи макаронбирёнро шамидаву дар интизори таом худро ба картабозй машгул медоранд. Носир низ аз дашномдихихои Сабур безобита шуда, як-як аз каноти дигари чабхаи вохид ба «чанги интернетй» хамрох мешавад. «Навис, ки падарат бо фашизм чангид, акнун ту ба гури падарат туф мекунй?» 

Аз ошпазхона садои акои Муллошо меомад, ки бо тилфун бо фарзандонашон гап мезаданд ва бори дуввум аст, ки ба писарашон Фарходи 6-сола мегуянд: «Фарходчонам, калон шав тезтар ва наздам биё, хамрох кор кунем, хишту лоя бардоштан тавонй шуд…»

Баъд аз соате, вакте ки таомро сарф кардем, хама ба хоб меравем, зеро пагох боз хамон лою гилу хишту об, ба хоб меравем ва Точикистонро дар хоб мебинем…